۱۳۹۹/۹/۱۵
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب
تاریخ ثبت نام و مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان مقطع کاردانی نظام جدید(فنی و حرفه ای)سال1399

ثبت نام پذیرفته شدگان فنی و حرفه ای (نظام جدید) موسسات آموزش عالی -غیر انتفاعی ورودی سال 1399 در روزهای دوشنبه 21/07/1399 و سه شنبه 22/07/1399 از ساعت 8 الی 13 می باشد.


دانشجویان با در دست داشتن مدارک زیر به موسسه حضورا مراجعه نمایند. قابل توجه است استفاده از ماسک جهت و رود به موسسه الزامی باشد.
 
 
 

مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی نظام جدید(فنی و حرفه ای) سال 1399

1- اصل‌‌مدرک ‌‌دیپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جدید یا گواهی‌ ‌موقت‌ ‌پایان ‌‌تحصیلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جدید دریکی‌ از شاخه‌های‌ کاردانش‌ یا فنی‌ و حرفه‌ای ‌صادره‌ از محل‌تحصیل‌ مبنی‌ برگذراندن کلیه واحدهای درسی‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، کارورزی و کارآموزی حداکثر تاپایان‌ شهریورماه‌ 1399 به همراه سه سری کپی آن.

2- اصل ریزنمرات دوره متوسطه به انضمام سه برگ کپی

3- تائیدیه تحصیلی (رسید پستی تأییدیه مدرک دیپلم)جهت تاییدیه تحصیلی کپی مدارک دیپلم به دفاتر پیشخوان دولت برده و جهت تاییدیه تحصیلی اقدام نمایید.

4- اصل‌ شناسنامه‌ و سه برگ‌ فتوکپی‌ ازتمام‌ صفحات‌ آن .‌

5- اصل کارت ملی و سه سری کپی از آن

6- 6 قطعه‌ عکس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهیه‌ شده‌ درسال‌جاری‌ .

7- داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدرکی‌ راکه‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (آموزشکده‌های‌ فنی‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1399مشخص‌ شده، ارائه‌ نمایند.

 
1399/07/19
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.