۱۴۰۱/۵/۱۸
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 
بسمه تعالی
 
 
 گزارش همایش علمی - پژوهشی حسابداری
 
 
این همایش با عنوا نقش حسابداران در رشد و توسعه کشوردر روز یکشنبه 1395/02/26 با همت انجمن علمی حسابداری مؤسسه
 

برگزارشد . افتتاحیه مراسم توسط آقای
دکتر اکبری مدیر گروه حسابداری وسخنرانی تحت عنوان چکیده ای از نقش نیروی انسانی در
 

توسعه و مفاهیمی از قبیل اهمیت نیروی انسانی در توسعه کشور صورت
گرفت.
 
 
ادامه مطالب ....
 
 
 
1395/03/10
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.