۱۳۹۹/۹/۱۵
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب
 
دروس ارائه شده نيم سال اول سال تحصيلي 1400-1399- رشته كامپيوتر - كليه مقاطع .....................
  
 
 
-          بند 1 : ورود به وب سايت موسسه www.sosa.ac.ir
 
-          بند 2 : كليك بر روي گزينه سامانه دانشجويان واقع در صفحه اصلي سايت سپس انتخاب گزينه ورود به سامانه اتوماسيون
 
-          بند 3 : انتخاب گزينه امور مالي و پرداخت شهريه به صورت OnLine  ( در اين مرحله مبلغي كه بايست داخل كارت عابر بانك موجود باشد به دانشجو اعلام مي گردد ، در صورت اطمينان از كافي بودن وجه در كارت، گزينه پرداخت را كليك نموده و 16 رقم كارت ، رمز دوم، تاريخ انقضاي كارت و 4 رقم CVV كه پشت هر كارت عابر بانك چاپ شده است را ثبت و سپس گزينه پرداخت را كليك نمائيد. در اين قسمت كد رهگيري پرداخت به دانشجو اعلام مي گردد كه الزامي است دانشجو اين كد را يادداشت و نزد خود نگاه دارد. )
 
-    بند 4: پس از پرداخت وجه ، گزينه انتخاب واحد فعال گرديده و دانشجو مي تواند ليست دروس ارائه شده را مشاهده و با يادداشت نمودن كد درس و كد گروه ، دروس مورد نظر خود را انتخاب نمايد ( رعايت پيشنياز الزامي است )
 
 
-          بند 5 : در بخش " انتخاب واحد " در قسمت " اضافه " ، كد درس و كد گروه مورد نظر را وارد نموده و سپس گزينه " اضافه به ليست " را كليك نماييد.
 
 
-          بند 6 : ثبت نهائي دروس انتخاب شده با كليك نمودن دكمه " ثبت نهايي "
 
-       بند 7 : در صورتي كه درسي را به اشتباه ثبت نموده ايد تا زمان مقرر شده جهت انتخاب واحد مي توانيد با انتخاب آن درس ، دكمه پاك كردن دروس انتخاب شده را كليك نموده و آن درس را حذف نماييد.
 
-          بند 8 : بعد از اتمام انتخاب واحد نهايي الزامي است حتماً از ( گزينه تاييديه انتخاب واحد ) انخاب واحد نهايي خود را مشاهده فرمائيد.
 
 
-          بند 9 : دقت نمائيد ثبت دروس در سيستم اتوماسيون منوط به تكميل بند 6 مي باشد.
 
 
 
دانشجويان محترم : لطفاً به هنگام انتخاب واحد به موارد زير توجه فرمايند.
 
 

1- رعايت پيش نياز الزامي است .

2- هر دانشجو بطور معمول مي تواند در هر ترم 20 واحد انتخاب نمايد.

3- دانشجوي مشروط حق انتخاب بيش از 14 واحد را ندارد.

4-دانشجوئي كه حداكثر 24 واحد براي فارغ التحصيلي داردمي تواند درترم آخر تمام 24 واحد را يكجا انتخاب نمايد ( چنانچه 25 واحد و يا بيشتر باقي مانده باشد طبق بند دو مي تواند حداكثر 20 واحد انتخاب نمايد.)

5- مسئوليت عدم رعايت آئين نامه و هرگونه خطا بر عهده خود دانشجوست.

6- انتخاب واحد هم نياز برابر مقررات با موافقت گروه امكان پذير است ( قبل از انتخاب واحد مجوز گروه را اخذ نمايد.)

7-قبل از انتخاب واحد به ساعت و روز تشكيل كلاس و به تاريخ و ساعت و روز امتحان پاياني توجه و دقت نمائيد كه تداخلي نداشته باشد و (امكان هيچگونه جابجائي و تغيير ساعت و روز تشكيل كلاس و هم چنين  تغيير و تاريخ امتحان پاياني وجود ندارد. )

8- هر دانشجو در هر ترم حق انتخاب فقط يك درس از گروه معارف اسلامي را دارد.

9-شرايط اخذ درس معرفي به استاد  :

- دانشجو ترم آخر باشد و تنها 24 واحد درسي باقي مانده باشد.    

-هر دانشجو فقط حق انتخاب تنها يك درس بصورت معرفي به استاد دارد.در طول ترم (قبل از انتخاب واحد ترم بعد) با اساتيد راهنما مشاوره آموزشي و درسي بعمل آوريد.)

 
 
1399/06/10
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.