۱۴۰۱/۵/۱۸
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 
 
اعضای کمیته های همایش:
 
 
رئیس کمیته علمی:

 دکتر مهدی دهباشی (عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان،مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی موسسه صبح صادق)

 
دبیر کمیته علمی :
 
 آذر حمیدی - عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی موسسه صبح صادق
 
 
اعضای کمیته علمی:
 
 
 دکتر علیرضا معافی- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی -معاونت دانشجویی فرهنگی موسسه صبح صادق
 
 دکتر محمد اسماعیل انصاری عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان - معاونت آموزشی پژوهشی موسسه صبح صادق
  
 دکتر هلن اولیائی نیا- عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان- مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه صبح صادق
 
 دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 
 دکتر محمد رضا نصر عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 
 دکتر جهانگیر صفری عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 
 دکترجهانگیر فکری ارشاد عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 
 دکتر سمیه صادقیان- مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی موسسه صبح صادق
 
 دکتر ساسان زند مقدم- مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی موسسه صبح صادق
 
 دکتر غلام علی رفیعی- مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی موسسه صبح صادق
 
 مهدی گنجور- مشاور مذهبی موسسه صبح صادق و عضو گروه پژوهش اخلاق در فناوری های نوین در دانشگاه اصفهان
 
 
 
 
 
1393/02/22
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.