۱۴۰۱/۵/۱۸
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 
 
نام انجمن : انجمن گروه مديريت بازرگاني مديران فردا 
 
انجمن مديران فردا انجمني است علمي ، تخصصي ، پژوهشي و غير سياسي كه اختصارا انجمن ناميده ميشود.
 
 
 اعضاي كميته اصلي :
 
نيلوفر خداداد زاده (دبير انجمن)
 
محمد حسين ذبيح ( معاونت انجمن )
 
سيما سلطانيان ( بازرس )
 
محمد حسين ذبيح ( مسئول امور مالي )
  
زهرا ذوالفقاري راد ( مسئول كميته پژوهشي )
 
محمد حسين ذبيح ( مسئول كميته فرهنگي )
 
نيلوفر خداداد زاده ( مسئول كميته برنامه ريزي )
 
محسن مهدي خشوعي ( مسئول كميته ورزشي )
  
سارا طهماسبي ( مسئول تداركات )
 
 
 
  اهداف انجمن به شرح زير است :
 
تشكيل كلاس هاي كمك آموزشي براي افراد مستعد در دروس تخصصي
 
 
برگزاري همايش هاي علمي و تحقيقاتي در موسسه
 
 
تهيه مقاله هاي فرهنگي و پژوهشي
 
 
چاپ ماهنامه انجمن مديران فردا در موسسه آموزش عالي صبح صادق
 
 
 
 
1395/06/29
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.