۱۴۰۱/۲/۲۷
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 

 نام انجمن : انجمن زبان با نام Horizon
 
انجمن Horizon   انجمني است علمي ، تخصصي ، پژوهشي و غير سياسي كه اختصارا انجمن ناميده ميشود.
 
 
 اعضاي انجمن :
 

استاد مشاور: خانم دكتر خيرزاده

حسين جليلي

ياسمين ايمانيان

منيره حسيني

عارفه لك

آرش شهروئي

نيما جديدي

مرتضي صديقي

 
 
 
 
  اهداف انجمن به شرح زير است :
 
- ارتقاء سطح علمي دانشجويان
 
- ايجاد انگيزه هاي گوناگون در بين دانشجويان
 
- ارتباط ميان دانشگاهي
 
- ارائه روش هاي ساده تر جهت يادگيري
 
- برگزاري جلسات و نشست هاي علمي ، آموزشي ، تفريحي

 

 

 

 

 

 

 

 

1398/08/11
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.