۱۴۰۱/۵/۱۸
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 

 

قابل توجه دانشجويان متقاضي تاسيس انجمن علمي دانشجويان:
 
 
 پيشنهاد براي تاسيس هر انجمن علمي با امضاي حداقل 7 نفر از متقاضيان تاسيس ، در حوزه معاونت دانشجويي قابل بررسي خواهد بود.
 
 در صورت اخذ موافقت اوليه ، هيئت موسس 1 ترم فرصت خواهد داشت تا نسبت به عضوگيري اقدام نمايد.
 
 
 پس از عضو گيري حداقل 30نفر دانشجو ( عضو اصلي ) ، انجمن رسميت خواهد يافت.
 
 انجمن داراي دو نوع عضو خواهد بود . اعضاي اصلي و اعضاي افتخاري
 
 اعضاي اصلي از بين دانشجويان فعلي موسسه خواهند بود و اعضاي افتخاري از بين دانشجويان ديگر رشته ها ، پژوهشگران و اساتيد ايراني و غيرايراني انتخاب خواهند شد.
 
 وجود يك عضو افتخاري از بين اساتيد اين موسسه براي رسميت انجمن ضروري است.
 
 اعضاي هيئت موسس تنها در يك انجمن مي تواند عضويت داشته باشند. ولي اعضاي اصلي ( ديگر دانشجويان) مي توانند همزمان عضو يك يا چند انجمن ديگر باشند.
 
 جهت اطلاع از ديگر شرايط تاسيس انجمن به حوزه معاونت دانشجويي مراجعه شود.

 

 

 

 

 

 

 

1390/08/02
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.