۱۴۰۱/۲/۲۷
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 
 

طبق حكم كميسيون استاني بررسي موارد خاص مورخ 1398//03/22 مقرر شد براي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غير دولتي - غير انتفاعي از مهرماه سال تحصيلي 1398 كميسيون موارد خاص استاني براي تمديد نيمسال هشتم رأي مثبت نخواهد داد.

1398/04/15
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.