۱۴۰۱/۵/۱۸
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

                  

 
 
   
   مدیر گروه : آقای حسن فتاحی     
 
کارشناس گروه : خانم صدیق
                                                                                                                                                   
رشته ها:                                                                                                             
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی        
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
 
مشخصات کلی دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی
 
1-     تعریف و هدف:
دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی به منظور آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل حرفه ای مدیریت در سازمان های بازرگانی و مؤسسات و نیز ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت تدوین گردیده است به طور دقیق تر هدف های برنامه کارشناسی مدیریت بازرگانی عبارتند از :
- آشنائی دقیق با مطالب اساسی سازمان های بازرگانی
- افزایش مهارت و توانائی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت و جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حل های مختلف در مورد هر مساله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه
- افزایش مهارت و توانائی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید
- ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای
 
2    طول دوره و شکل نظام:
طول دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی 4 سال است و تمامی درسهای آن در مدت 8 نیمسال ارائه و برگزار می شود .
 
3-   تعداد واحد های درسی:
تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی 133 واحد به شرح زیر می باشد.
1- دروس عمومی   20 واحد
2- دروس پایه         41 واحد
3- دروس اصلی      30 واحد
4- دروس تخصصی   36 واحد
5- دروس اختیاری     6 واحد
 
 مشخصات کلی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
تعریف و هدف:
دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان ها ادارات ، مؤسسه ها و شرکت های دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدف های گوناگون و سطوح کارشناسی ناپیوسته می باشد. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در قسمت های اداره امور تدارکات ، اداره امور کارگزینی، اداره امور مالی، بازاریابی و نظایر آن به کار اشتغال پیدا کنند.
 
طول دوره و شکل نظام:
طول دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 2 سال است و تمامی درس های آن در مدت 4 نیم سال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیم سال تحصیلی 16 هفته می باشد در این دوره علاوه بر درس های تئوری بر جنبه های کاربردی درس ها تاکید ویژه ای شده است.
- تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 68 واحد می باشد.
 
مشخصات کلی دوره کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
تعریف و هدف:
دوره کارشناسی مدیریت صنعتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کارخانه ها، مؤسسه ها و شرکت های دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روش های علمی در مدیریت است.
 
طول دوره و شکل نظام:
طول دوره کارشناسی مدیریت صنعتی کاربردی 4 سال است و تمامی درس های آن در مدت 8 نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیم سال تحصیلی 17 هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درس های تئوری، بر جنبه های کاربردی درس ها تاکید ویژه ای شده است.
- تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی مدیریت صنعتی 134 واحد می باشد.
 
 
 
 
 
 
 

 

1399/07/28
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.